Navigeringslista

Länkar

Vi vill redan nu berätta om våra program senare i höst.


Den 9 november kl 18.30 anordnas i samarbete med Bokkafé Pilgatan ett program med fristadskonstnären Basim Ahmed Jamal.

Eftersom föreningen grundades 2008 firar vi 10-årsjubileum i år. Därför ordnar vi en
jubileumsfest den 10 november kl 18 i Grisbackakyrkans församlingssal med spännande gäster och diverse musik och överraskningar.

Den 18 november kl 15 blir det konsert i Ålidhemskyrkan med tre kända musiker, NorrlandsOperans solohornist Orvar Johansson tillsammans med violinisten Nils-Erik Sparf och pianisten Lennart Wallin.

Anteckna dessa datum i almanackan! Vi meddelar senare närmare detaljer!

2019 års festival


2019 års festival kommer att ske 14-16 juni!
De flesta konserterna kommer att ges i den fina aulan på Strömbäcks folkhögskola, där Frans Helmerson och Roland Pöntinen avslutade 2018 års festival.
Väl mött 14-16 juni 2019!