Navigeringslista

Länkar

MEDLEMSKAP I UMEÅ KAMMARMUSIKFÖRENING

Vad får man som betalande medlem i Umeå kammarmusikförening?

BETALA IN ÅRSAVGIFTEN 150 kronor på bankgiro 294-2530. Glöm inte att skriva ditt namn och adress! Har du e-postadress, ange gärna även denna.